Taraf Olmak ya da Bertaraf Olmak

Hayata geldiğimiz ilk andan itibaren çok önemli bir şeyin taraftarı oluruz:yaşamın.Yaşamın taraftarı olmaktan kastım geniş bir tanımı içermiyor;hayatta kalmak,hayatını sürdürmek,mümkünse mutlu olarak yaşamak tanımını barındırıyor.Bu taraf olma durumu zaten o canlıda eşyanın tabiatına uygun olarak,kendisi için zorunlu bir taraftarlıktır ve sadece insanlara özgü değildir.Anladığım kadarıyla bütün hikaye bu noktada başlıyor.Hikayenin kendisi çok basit ama koca bir sorun:kendi varlığı dışında diğer canlıların da yaşamından yana olmak!Büyük ölçüde de bu sorunda karnesi en zayıf olan canlı;insanoğlu.

Demek ki bir şekilde yaşamak,hayatını sürdürmek ve bunu diğer canlılar için de istemek,sağlamak insanlar için daha karmaşık bir problem.İlk bakışta görebildiğim besin,barınma ve eş ihyacını diğer canlılarla çatışmadan karşılama süreci bir yerlerde insanoğlunu hem tek başına,hem sosyal bir varlık olarak belli ki epeyce zorluyor.Bu şekilde bir varsayımda bulunmak zorundayım,çünkü o meşhur "insanları diğer canlılardan ayıran en önemli ve üstün özelliği düşünebilen bir varlık olmasıdır" sloganıyla ters düşme endişesi taşıyorum.Bu sloganla hemfikir olmakta ara ara zorlansam da buna hala inanmak istiyorum.Gene de bunu sorgulamaktan ve takıldığım yerlerde farklı varsayımlarda bulunmaktan çekinmeyeceğim.Çünkü binlerce yıllık varlığımızdan övünürken hala kendi varlığımız dışındaki varlıkların da yaşama hakkının bizimkinden daha az olmadığının farkına varabilmiş,farkına varabilmişsek becerebilmiş değiliz.Bundan önceki yüzyıllarda değilse bile içinde olduğumuz yüzyıl ne insanlara,ne diğer canlılara ne doğaya tam olarak bir hayır getirebilmiş değil.Aksi yönde yol almadığını iddia etmek de epeyce güç.İlk safhada yaşamın kendisini her canlı varlık için,kendi türümüz için de dahil olmak üzere garanti altına almak ve tesis etmek zorundayız.Bu safhadan sonrası için ahlaktan,estetikten,bilimden,sinemadan,mizahtan bahsetmemiz daha çok olanaklı olacaktır.

Öyleyse ilk ve vazgeçilmez şartımız tüm canlılar için (kendimiz için,komşumuz için,afrikalı,asyalı türdeşlerimiz için,sokaktaki kediler için,daldaki kuşlar,nehirdeki balıklar için) yaşam haklarının teslim edilmesi,tanınması,korunması,devamının sağlanmasıdır.Ya kendimiz için olduğu gibi tüm canlılar için de yaşamdan taraf olacağız ya da tümüyle bertaraf.

- 10 Ekim 2011 Pazartesi